Bizimgaz Tüpgaz Kullanımı

Tüpgaz kullanımında dikkat edilecek konular:• Tüplerin cihazla bağlantısını sağlayan hortumlar gazdan etkilenmeyen cins ve özellikte TSE standartlarına uygun olmalıdır. Hortum bağlantıları mümkün olduğunca kısa, tek parça olmalı ve bağlantılarda kelepçe olmalıdır. Kullanılan hortumlar 1.5 metreden daha uzun tutulmamalıdır. 1.5 metreden daha uzak tutmak zorundaysanız mutlaka bakır boru veya çelik boru tesisatı yaptırarak kullanılmalıdır.

• Hortumun dedantöre ve yakıcı cihaza bağlantıları kelepçeyle yapılmalıdır. Uygun ve sanayi tüplerinin vanaları ile dedantör bağlantılarına mutlaka yeni conta kullanılmalıdır.

• Bağlantılarda kaçak olup olmadığı köpükle kontrol edilmelidir.

• Eskiyen, çatlayan, yumuşayan, sertleşen veya 2 yıldan fazla kullanılan hortumlar değiştirilmelidir.

• Tüpler kullanılan cihazdan daha alt seviyede kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Cihazdan daha yukarı seviyeye koyulmalıdır.

• Tüpler yatık ve ters durumda bulundurulmamalı ve kullanılmamalıdır.• Tüpler perdelerden uzak tutulmalı ve seramik gibi düzgün yüzeyler üzerinde kullanılmalıdır.

• Tüpler radyatör, soba veya daha başka ısı kaynaklarının yanına konulmamalıdır.

• Bitmiş tüpler kullanılmakta olan tüplerin yanına konulmamalıdır.

• Katalitik sobalar yanabilecek eşyaların yakınına konulmamalıdır.

• Katalitik sobaların üzerine kurutma amacıyla yanabilecek giyim eşyası konulmamalıdır.

• Tüp cihazın hortum bağlantı rakoru tarafına yakın yerleştirilmelidir. Hortum, fırın gibi bir cihazın arkasındaki sıcak bölümlerden uzak tutulmalıdır.

• Tüpler herhangi bir yerden aşağı atılmamalıdır.

• Uyunan mahallerde tüp bulundurulmamalıdır.

• Tüpler merdiven altı ve boşluğu gibi bodrum katı yerlerde konumlandırılmamalıdır.

• LPG tüpünün konulduğu yer doğrudan güneş ışınlarına hedef olmamalı; tüpler kalorifer radyotörlerinden en az 1 metre, soba gibi ısıtıcılardan en az 4 metre uzağa konulmalıdır.

• Yakıcı cihazın yakınında perde, örtü, kağıt, sıvı yakıtlar gibi tutuşabilir maddeler bulundurulmamalıdır.

• Kullanılan ve yedek LPG tüplerinin dolap içerisinde bulunması durumunda; dolap kapaklarının alt kısmına havalandırma deliği açılmalıdır.

• Piknik tüplerinin üzerine, çapı 20 cm'den büyük veya çemberin çapından daha geniş çaplı bir kapla (özellikle tencere, çamaşır kazanı) pişirme veya ısıtma yapılmaması gerekir.

TÜPGAZ FİYATLARI

OTOGAZ FİYATLARI